مجله پارس چوب

چوب یک ماده طبیعی است که از روزگاران کهن در بسیاری از جوامع بشری به عنوان محصولی در ساخت خانه ها و تهیه اسباب خانه استفاده می شده است.با پیشرفت علم و صنعتی شدن محصولات به طبع این عنصر طبیعی هم متاثر از تکنولوژی شده...